SLOVNÍČEK POJMŮ

PPP - Poruchy příjmu potravy - u poruch příjmu potravy jsou typické obavy z tloušťky, manipulace s jídlem, sloužící ke snížení hmotnosti a zkreslené vnímání vlastního těla.

Mentální anorexie - je psychické onemocnění, spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Je charakterizováno zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti.

Akutní anorexie - postihuje výhradně dívky v době dospívání. Uvádí se, že asi 10% pacientů trpících akutní anorexií své podvýživě podlehne.

Chronická anorexie - zapříčiňuje, že si tělo pacienta dokáže zvyknout i na nízký příjem energie v podobě stravy a nastartuje tzv. adaptační metabolismus, jenž dokáže fungovat i s oním málem, co má k dispozici. I tento typ onemocnění způsobuje vážné zdravotní komplikace a vyřazuje z normálního života.

Mentální bulimie - je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Dívka či žena však potřebuje kontrolovat svou hmotnost a příjem potravy začne regulovat vyvolaným zvracením.

Záchvatovité přejídání - charakterizováno nadměrným příjmem potravy bez ohledu na potřeby těla a pocity hladu či sytosti.

BMI - Body Mass Index - je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, umožňuje porovnávání tělesné hmotnosti lidí s různou výškou.

Sociální izolace - nemocní se začínají vyhýbat společnosti, přátelům, ve škole jsou často sami a se spolužáky se příliš nebaví.

Nutriční terapie - využívá léčebného účinku potravin, změny životního stylu a je-li to nezbytné i potravních doplňků, jak v prevenci, pro udržení co nejoptimálnějšího zdraví, tak v léčbě mnoha nemocí a potíží. Nutriční terapeut - odborník zabývající se složením ideálního jídelníčku "na míru" danému člověku diagnostikuje a navrženým individuálním dietním režimem napravuje základní výživové problémy.

Dieta - řízený příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení specifického cíle. Redukční diety zvyšují riziko vzniku mentální anorexie nebo bulimie asi osmkrát.

Projímadla (prostředky určené k detoxikaci) a diuretika (prostředky k odvodnění organismu) - jsou neúčinnými a zároveň nebezpečnými způsoby, jimiž nemocní usilují o snížení, kontrolu tělesné hmotnosti. Také narušují vnitřní rovnováhu tělesných tekutin a solí.

Včasná intervence - rychlý, efektivní a adekvátní postup při řešení problematiky PPP. Aktivní reakce všech zúčastněných, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu. Důležitý je i systém prevence.